Elementler

 

Ayurveda'ya göre kainatta bulunan her şey beş elementten oluşmuştur: Boşluk, Hava, Ateş, Su ve Toprak. Bu elementlerin oluşması da varoluş felsefesiyle açıklanmaktadır. Varoluş sırasında ortaya çıkan hafif titreşimler ilk kozmik titreşim olan "om" sesini yaratmıştır. Her türlü varoluş için bir "boşluk" gerekmektedir. Boşluk bir potansiyeli temsil etmektedir. Aslında "hava", evrende boşluktaki hareketlerin sonunda ortaya çıkan elementtir. Havanın hareketinde meydana gelen sürtünmelerin yarattığı ısı "ateş" elementini yaratırken, ateşin ısısının erittiği elementler "su"yu oluşturmuştur. Suyun katılaşarak dünyanın moleküllerini oluşturmasından da "toprak" elementi ortaya çıkmıştır. Bu şekilde boşlukta, hava, ateş, su ve toprak elementleri yaratılmıştır. İnsan kainatın bir mikrokozmu olduğundan ve bu beş element kainattaki her şeyde kendini gösterdiğinden, insanda evrendeki tüm canlı, cansız varlıklarda olduğu gibi, boşluk, hava, ateş, su ve toprak elementlerinden oluşmuştur.

Boşluk

BOŞLUK

Elementlerin arasında en süzük, subtil olanı boşluk elementidir. Potansiyel yaratma gücü olan boşluk, diğer tüm elementlerin de oluşmasına zemin yaratmıştır. İnsan bedenindeki ağız, burun, sindirim sistemi, nefes sistemi gibi birçok organ ve dokuda boşluk elementi görülmektedir.

 

Hava

HAVA

Hava elementinin temel karakteristiği harekettir. Hava elementi bir taraftan evrendeki galaksi hareketlerini de ilgilendirmekle beraber, canlılarda enerji ve bilgi hareketini yönlendiren en önemli etkendir. İnsan bedeninde kalp atışı veya ak ciğerlerdeki hava hareketi ile hatta atom altı parçacıkların hareketinde dahi kendini göstermektedir. Aslında mikroskopla incelediğiniz hücrelerin dahi devamlı hareket halinde olduğunu görebilirsiniz.

 

Ateş

ATEŞ

Ateş elementinin temel özelliği metabolizma ve transformasyondur. Yıldızlardaki nükleer reaksiyonlardan başlayan ve hücrelerdeki enerji üretimine kadar gelişen birçok alan, ateş enerjisi tarafından tetiklenmektedir. Bedende de kendini birçok şekilde gösteren ateş elementinin tipik örnekleri; vücut ısısının denetimi, sindirim sistemi, düşünce gücü ve beyin aktiviteleridir.

 

Su

SU

Su elementi, çekim gücünü ve yapışmayı temsil etmektedir. Gezegenler arası oluşan yerçekimi, moleküller içerisindeki birleşmeler, iki sevgilinin birbirlerinde aşık olması, su elementinin gerçekleştirdiği olgulardır. Vücut salgıları, kan, eklem sıvıları, hücrede bulunan sitoplazma, bedendeki su elementinin sadece birkaç örneğidir.

 

Toprak

TOPRAK

Toprak elementi evrendeki tüm fiziksel maddeleri temsil etmektedir. Cisimleri katı maddeler olarak algılamamıza karşılık, modern fizik, maddelerin yoğun enerjiden oluşan madde dışı varlıklar olduğunu anlatmaktadır. Gezegenler, kayalar, ağaçlar, organlar ve hücreler toprak elementinin oluşturduğu örneklerdir. İnsan fizyolojisinde organlar ve hücrelerle temsil edilen bedendeki tüm katı malzemelerin, toprak elementinin enerjisinden beslendiğini söyleyebiliriz.


Email listemize kayıt olarak güncel haberlerden ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
E-posta Listesi